Въпроси и отговори

НУЖНО ЛИ Е ДА ПОДПИСВАМ ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Договор за посредничество“, „Комисионен договор“ или „Договор за поръчка за покупко-продажба“ са необходим документ, чрез който страните защитават своите интереси. Договорът, независимо от неговото конкретно название урежда правата и задълженията на страните при работата им в изпълнение на неговия предмет. Съдържанието на един такъв договор в общ вид е еднотипно за отделните агенции, но някои имат специфични условия, които са продиктувани от политиката на компанията, общи условия за работа с клиенти и т.н. По тази причина ние съветваме преди да подпишете такъв договор бързо на крак преди или след оглед внимателно да прочетете условията, с които вие ще се съгласите, след като положите подпис.

В случай, че искате да продадете имот не е препоръчително да предоставяте имота за продажба на няколко агенции с или без подписване на договор, защото единственото нещо, което ще постигнете с това действие е безразличие към вашия имот от страна на потенциалните купувачи, както и от страна на продаващите го брокери – приема се за знак на несериозно отношение или желание за продажба на имота на всяка цена.

С КАКВО ЩЕ МИ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН БРОКЕР НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Брокер на недвижими имоти.

Покупката или продажбата на жилище е едно от най-важните решения в живота ни и то определено е нещо повече от добра реклама в интернет, огледи и срещи с непознати хора в домовете им. Професионалния посредник, е човекът който има задачата да помогне на клиента да открие мечтания дом. Полезността от работата с брокер се изразява, но не се изчерпва с изредените по-долу действия и задължения:

 • На база своя опит и споделените желания на клиента изготвя профил на търсения имот;
 • Преценява кой имот най-добре съответства на нуждите на клиента и неговите финансови възможности;
 • Информира за начините на финансиране на покупката;
 • Заедно с клиента определя сметкоплан за стойността на цялата сделка, защото много често клиентите не са запознати със допълнителните разходи при продажба или покупка на имот;
 • Води комуникация с контрагенти, понякога извършва предварителни огледи на имотите, които планира да ви представи, изготвя план – график за огледи на подходящите за вас имоти в удобно за вас време;
 • Коментира и ви съветва за предимствата и недостатъците на съответен имот;
 • Отговаря на правни въпроси;
 • Извършва проверки на подадената информация отнасяща се до имота;
 • Води ценови преговори и защитава интересите ви;
 • Организира цялостно процеса на покупко-продажба и следи за изпълнението му.
 • Брокерът създава всички необходими условия за сключване на сделка.
 • И ако трябва да обобщим с три думи, полезността на брокера се изразява във ВРЕМЕ, СРЕДСТВА И СИГУРНОСТ!
ЗАЩО ДА ТЪРСЯ ИЛИ ПРОДАВАМ ИМОТ ЧРЕЗ АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Агенцията за недвижими имоти гарантира юридическата и финансова защитеност на клиента. При работата с агенция, клиентите получават най-пълна и вярна информация за пазара на имоти в момента, за реалната стойност на определено жилище според външните и вътрешни фактори, които оказват влияние при определяне на неговата пазарна оценка. Агенцията посредством своите брокери и адвокати има задачата да разясни, как точно протича процеса на покупко-продажба, какви документи са необходими за изповядване на сделка, какви ще бъдат разходите за заплащане на местни данъци и такси за придобиване на имот, евентуално финансово самоучастие при кредитиране от банки за покупка, както и други такси, които формират бюджет за изповядване на сделка. Участва в подготовката на необходимите документи за подписване на предварителен договор, изготвя неговото съдържание, следи и напомня за спазване на уговорените срокове и допълнителни договорки, съпровожда клиента до окончателното изповядване на самата сделка и присъства при предаването на обекта .
Много е важно хората, които планират покупка или продажба на недвижим имот да се консултират със специалисти в областта и да работят с тези, на които смятат, че могат да гласуват доверие, за да избегнат опасността от финансови загуби, документални измами или пропуснати ползи.